Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ วัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำปีงบป…
เมษายน 04, 2023

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ…
มีนาคม 31, 2023

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ…
มีนาคม 31, 2023

รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565…
มีนาคม 27, 2023

ประกาศ เจตจำนงค์ในการบริหารส่วนตำบลดงเย็น โดยยึดหลัก "ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล" ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง ขอแสดงเจตจำนงค์ในการบริหารส่วนตำบลดงเย็น โดยยึดหลัก…
มีนาคม 27, 2023

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน…
มีนาคม 27, 2023

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มี…
มีนาคม 24, 2023

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ…
มีนาคม 01, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายก อบต. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนัก…
ธันวาคม 19, 2022

นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภา…
ธันวาคม 09, 2022

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) มอบหมายให้นายสุนันท์ หัสดร (รองนายกองค์การบร…
ธันวาคม 05, 2022

นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภา…
ธันวาคม 01, 2022

นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภา…
พฤศจิกายน 10, 2022

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บร…
พฤศจิกายน 08, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020 เวลา 11:26 น.
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพัฒน์ เย็นรัตน์-ห้วยสงคราม บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:22 น.
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพัฒน์ เย็นรัตน์-ห้วยสงคราม บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 214,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกสายทาง 2270-บ้านนางอารีย์ พิมลนอก บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:19 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกสายทาง 2270-บ้านนางอารีย์ พิมลนอก บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 471,500 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ สีน้ำพอง บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:16 น.
โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ สีน้ำพอง บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 225,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมงคล-ศาลาประชาคม บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 11:14 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมงคล-ศาลาประชาคม บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 172,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2022 เวลา 19:12 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 (เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565) เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้183
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้603
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1132
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2386
mod_vvisit_counterเดือนนี้1175
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว25754
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1089511

We have: 3 guests, 2 bots online
IP ของคุณ: 3.214.184.223
 , 
วันที่ 04 ต.ค. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.